Тячівська РДА залишила діабетиків без ліків попри постанову Кабміну

Про це свідчить лист, який відділ охорони здоров'я Тячівської РДА надіслав директору однієї з фірм, що займається оптово-роздрібною торгівлею медикаментами.

Зі змісту листа виходить, що Тячівська РДА  припиняєдію постанови Кабінету Міністрів про безкоштовне забезпечення  пільговихкатегорій населення, зокрема діабетиків, медикаментами. Отже , згідно рішенняРДА  ці пільгові категорії населення Тячівщини повинні просто вимирати...


Постанова КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303

[ 2011-12-01 18:01 ]

КАБІНЕТМІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 серпня1998 р. № 1303

«Провпорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів зарецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та запевними категоріями захворювань»

З метою  забезпечення  раціонального використання бюджетних коштів, усунення множинності рішень щодо безоплатного іпільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремихгруп населення  та за  певними  категоріями  захворюваньКабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що безоплатний або пільговий відпуск лікарськихзасобів  за  рецептами  лікарів  у  разі амбулаторноголікування провадиться групам населення та  за  категоріямизахворювань згідно з додатками 1 і 2.

Безоплатно і  на  пільгових  умовах відпускаються  лікарські засоби,  зазначені  у  перелікулікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, затвердженому постановою Кабінету МіністрівУкраїни  від 5 вересня 1996 р.  № 1071,  з урахуванням  змін,  які вносяться  Міністерством   охорони   здоров’я  за погодженням  з Міністерством фінансів.

2. Відпуск  лікарських  засобів безоплатно  і  на  пільгових умовах у разі амбулаторноголікування осіб провадиться аптеками за рецептами,  виписаними лікарямилікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб.

Особи, які обслуговуються у відомчих лікувально-профілактичнихзакладах і мають право  на  безоплатний або пільговий відпусклікарських засобів,  отримують їх у аптеках,закріплених за цими закладами.

Безоплатний відпуск лікарських засобів дітям-інвалідам віком до  16  років провадиться за рецептами лікарів незалежно відмісця проживання цих дітей,  але в  межах  Автономної Республіки  Крим, області, міст Києва і Севастополя. У цьому разі витрати,пов’язані з оплатою вартості  лікарських  засобів, беруть на  себе  органи охорони здоров’я за місцем їх відпуску.

3. Витрати, пов’язані з відпуском лікарських  засобівбезоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок загальнихасигнувань,  що  передбачаються  відповідними бюджетами наохорону здоров’я,  а  також  коштів  Фонду  для здійснення  заходів  щодо ліквідації  наслідків Чорнобильської  катастрофи та соціального захисту населення в частинібезоплатного забезпечення  лікарськими засобами  населення відповіднодо Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждаливнаслідок Чорнобильської катастрофи».

4. Визнати такими, що втратили чинність:

 • постанову Ради Міністрів УРСР від 21 лютого 1983 р. № 86 «Про безплатну  видачу  медикаментів  окремим  категоріям  хворих,  які перебувають  на амбулаторному лікуванні»;
 • абзац перший підпункту 1 пункту  14  постанови  ЦК  Компартії України, Ради  Міністрів  УРСР і Укрпрофради від 22 квітня 1986 р. №  147  «Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради  Міністрів  СРСР  і  ВЦРПС  від 27 березня 1986 р. № 400 «Про заходи  по  дальшому  поліпшенню умов життя інвалідів з дитинства»;
 • додаток №   3   до  розпорядження  Ради  Міністрів  УРСР  від 28 грудня 1989 р. № 461;
 • постанову Кабінету Міністрів України від  11  липня  1992  р. № 389   «Про  пільговий  відпуск  медикаментів  за рецептами  лікарів  при  амбулаторному   лікуванні   для   окремих категорій населення».

Прем’єр-міністр України

В. Пустовойтенко

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. № 1303

ПЕРЕЛІК
груп населення, у разі амбулаторного лікування яких
лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються
безоплатно або на пільгових умовах

1. Групи  населення,  у  разі амбулаторного  лікування  яких лікарські засоби за рецептами лікаріввідпускаються безоплатно:

1) особи,  яким  передбачено  безоплатний відпуск лікарських засобів згідно із Законом України  «Про статус  ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту»;

2) особи,   які   мають  особливі   трудові   заслуги  перед Батьківщиноювідповідно до  Закону  України  «Про  основні  засадисоціального  захисту  ветеранів  праці  та інших громадянпохилого віку в Україні»;

3) особи,  яким передбачено  безоплатний відпуск  лікарських засобів  згідно із Законом України «Про статус ісоціальний захист громадян, які  постраждали  внаслідок Чорнобильської  катастрофи»;

4) пенсіонери з числа колгоспників,  робітників, службовців, які одержують пенсію за віком,  по інвалідності та у разі  втрати годувальника   в  мінімальних розмірах  (за  винятком  осіб,  які одержують пенсію надітей у разі втрати годувальника);

5) діти віком до трьох років;

6) діти-інваліди віком до 16 років;

7) діти віком до 18 років,  які перенесли у 1988 роціхімічну інтоксикаційну алопецію у м.Чернівцях;

8) дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннямивагітності,  а також жінки,  які постраждали внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи, забезпечуються  безоплатно  засобами контрацепції  відповідно  до Національної програми планування сім’ї,  затвердженої  постановою Кабінету Міністрів  України  від   13  вересня  1995  р.  №  736.

2. Групи  населення,   при  амбулаторному   лікуванні   яких лікарські засоби  за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їхвартості:

1) інваліди  I  і  II  груп внаслідок  трудового   каліцтва, професійного або загальногозахворювання;

2) інваліди з дитинства I і II груп;

3) діти віком від трьох до шести років;

4) особи,  реабілітовані  відповідно  до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», якістали інвалідами внаслідок репресії або є пенсіонерами;

5) особи,  нагороджені  знаком  «Почесний донор  України» та «Почесний донор СРСР» відповідно до Закону України «Про  донорствокрові та її компонентів».

Міністр Кабінету Міністрів України

А. Толстоухов

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. № 1303

ПЕРЕЛІК
категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування

яких лікарські засоби відпускаються безоплатно *

 • Онкологічні захворювання
 • Гематологічні захворювання
 • Діабет (цукровий і нецукровий)
 • Ревматизм
 • Ревматоїдний артрит
 • Пухирчатка
 • Системний гострий вовчак
 • Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри
 • Сифіліс
 • Лепра
 • Туберкульоз
 • Аддісонова хвороба
 • Гепатоцеребральна дистрофія
 • Фенілкетонурія
 • Шизофренія та епілепсія
 • Психічні захворювання (інвалідам I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях  психоневрологічних і психіатричних закладів)
 • Стан після операції протезування клапанів серця
 • Гостра переміжна порфірія
 • Муковісцидоз
 • Тяжкі форми бруцельозу
 • Дизентерія
 • Гіпофізарний нанізм
 • Стан після пересадки органів і тканин
 • Бронхіальна астма
 • Хвороба Бехтерєва
 • Міостенія
 • Міопатія
 • Мозочкова атаксія Марі
 • Хвороба Паркінсона
 • Інфаркт міокарду (перші шість місяців)
 • Дитячий церебральний параліч
 • СНІД, ВІЧ-інфекція
 • Післяопераційний гіпотиреоз,  у  тому   числі   з   приводу   раку
 • щитовидної залози
 • Гіпопаратиреоз
 • Вроджена дисфункція кори наднирників

* Безоплатний  відпуск  лікарських засобів  за  переліченими категоріями  захворювань провадиться  лише  у  разі амбулаторного лікування основногозахворювання,  за яким хворим  надано  пільги. Хворі  на   СНІД   та   ВІЧ-інфіковані незалежно  від  основного захворювання мають право на безоплатний відпусклікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.

Міністр Кабінету Міністрів України

А. Толстоухов

 Матеріали по темі:

0 коментарів

Залиште Ваш коментар

Коментувати новину Cancel reply