Службі зайнятості 30 років: історія Тячівського районного центру зайнятості

21 грудня 1990 року прийнято постанову Ради Міністрів УРСР за № 381 «Про створення Державної служби зайнятості в Українській РСР».

З метою реалізації питань, пов’язаних із регулюванням зайнятості населення густонаселеного району, організації професійної орієнтації, професійного навчання, соціального захисту та соціальної підтримки осіб, які втратили роботу чи бажали її змінити та на підставі рішення Закарпатської обласної ради народних депутатів за № 3 від 10 січня 1991 року виконавчим комітетом Тячівської районної ради народних депутатів було прийнято рішення про ліквідацію бюро по працевлаштуванню населення, яке діяло з 1988 року при Тячівському райвиконкомі (керівник С.М.Зизень) і створення на його базі Тячівського районного центру зайнятості.

Сформований колектив Тячівського районного центру зайнятості перевели в орендовані приміщення готелю «Тиса» по вул. Гагаріна, 1.

З 1993 до листопада 1999 року Тячівський районний центр зайнятості очо­лював ЮрійВасильович Левко, а з лютого 2000 по липень 2005 року – Микола Петрович Подвич.

У жовтні 2000 року укомплектований колектив районного центру зайнятості перейшов у будинок по вул. Пролетарській, 2, де працює й сьогодні.

У вересні 2005 року директором Тячівського районного центру зайнятості населення став Іван Петрович Ковач, який до того п’ять років працював заступником директора. У 2008 році було побудовано та введено в дію ще одне адміністративне приміщення в смт. Дубове, в якому можна отримати всі послуги, що надає служба зайнятості. Очолює колектив у даному адмінприміщенні заступник директора Тячівського районного центру зайнятості Іван Петрович Носа. З  травня 2011 року директором центру зайнятості є Василь Васильович Кушілка.

Служба зайнятості Тячівського району всю роботу будує, виходячи з умов, які на сьогодні склалися на ринку праці. Співпраця з роботодавцями є найважливішою передумовою якісного вирішення головного завдання служби зайнятості –  працевлаштування громадян.  Легалізація трудових відносин та заробітної плати, ліквідація прихованої зайнятості – це актуальні та важливі питання, які стоять перед службою зайнятості протягом 30 років.

Державна служба зайнятості постійно підвищує якість надання послуг і розміри соціальних гарантій безробітних і шукачів роботи, матеріально підтримує підприємницьку ініціативу, сприяючи розвитку малого та середнього бізнесу.  Як посередникна ринку праці між безробітним і роботодавцем служба зайнятості може досягти вагомих результатів роботи лише завдяки взаємодії з соціальними партнерами – об’єднаними територіальними громадами, роботодавцями району.

Серед пріоритетних напрямків діяльності є: надання консультаційних та інформаційних послуг, сприяння в підборі підходящої роботи, виплата допомоги по безробіттю, в тому числі і одноразова її виплата для зайняття підприємницькою діяльністю, тим самим сприяючи розвитку малого і середнього бізнесу. Ми намагаємося підвищити мотивацію до праці, активізацію пошуку роботи самими безробітними, ведемо моніторинг вільних робочих місць, пропонуємо безробітним та шукачам роботи працевлаштування на вакантні робочі місця.

Знайти підходящу роботу в стислі строки, в межах транспортної доступності, згідно освіти та досвіду роботи -  це основне завдання фахівців відділу організації працевлаштування населення. Завдяки професійним та злагодженим діям працівників протягом останніх 10 років 13 тис. осіб були працевлаштовані.

Поряд з працевлаштуванням на по­стійніробочімісцяпріоритетнимнапрям­комсоціальногозахистуне­зайнятогона­селення є організація оплачуваних гро­мадських робіт, які за­безпечують тимча­сову зайнятість. Центр зайнятост іприді­ляєзначну увагу таким роботам на всіх підготовчих ета­пах: від консультативної підтримки до безпосередньої організації робіт та під­бору безробітних, згідно з по­требами роботодавця. На роботи, які не­суть сус­пільно-корисну спрямованість та відпо­відають потребам територіальних гро­мад,  за останнє десятиріччя  діяльності використано понад1млн. 300 тис. гри­вень з коштів Фонду.

Одним з найголовніших напрямів у роботі районного центру зайнятості є співпраця з роботодавцями. Не випадково для служби зайнятості роботодавець – це клієнт номер один. На сьогоднішній день переважна більшість ринкоутворюючих підприємств району стали постійними клієнтами та соціальними партнерами  служби зайнятості.

При наданні послуг працездатному населенню виявляється, що в системі його життєвих цінностей знижується зна­чимість та цінність професійної праці. Людям бракує психологічної гото­вності до зміни професії, професійного вибору, навчання, адаптації в новому колективі. Усе це підтверджує значимість та актуа­льність профорієнтаційної роботи, яку проводять працівники центру зайнятості.

Якість орга­нізації професійного навчання без­робіт­них розглядається,  як запорука під­готовки кваліфікованих кадрів.  За сприяння служби зайнятості населення в районі з 2010 року пройшли безкоштовне навчання більше 3 тисяч безробітних, з них  майже 92 відсотки – вдалося працевлаштувати пі­сля здобуття нової про­фесії.


На виконання Програми державної служби зайнятості щодо професійної орієнтації школярів фахівцями нашого центру проводиться профорієнтаційна робота з учнівською молоддю. З цією метою з педагогічними, культосвітніми працівниками організовуються заходи на профорієнтаційну тематику. Найбільш популярними серед учнів є: «Ярмарки кар’єри», акції «Випускник», «Дні відкритих дверей», «Професіографічні екскурсії», презентації професій. З метою поглибленого вивчення учнівською молоддю Тячівської ОТГ історії рідного краю, його унікальних природних та культурно – історичних пам’яток, нами, спільно з фахівцями районної бібліотеки створено клуб «Зелені мандри».

В рамках профінформаційних групових заходів, проводяться постійно діючі семінари для безробітних та шукачів роботи з орієнтації на службу в Збройних Силах України, прикордонних військах та Національної поліції за участі представників відповідних структур.

Допомагати людям – це наш професійний обов’язок. Адже до служби зайнятості звертаються громадяни, які не можуть працевлаштуватися, шукають роботу, а це означає, що вони чекають підтримки і періоди, часто не знаючи де заробити кошти для забезпечення сім’ї.

Районна служба зайнятості всеозброєна сучасними пріори­тетами і маєчітковизначену ціль на перспективу – всіма силами сприяти безробітному населенню реалізувати себе на ринку праці.

З нагоди професійного свята вітаю фахівців Тячівського районного центру зайнятості, які щодня сумлінно надають послуги громадянам, ветеранів служби, окремі з яких віддали роботі в службі не один десяток років.

Бажаю всім міцного здоров’я, щасті, благополуччя та невичерпної життєвої енергії.


Василь Кушілка, директор Тячівського РЦЗ
Матеріали по темі:

0 коментарів

Залиште Ваш коментар

Коментувати новину Cancel reply