Які порушення виявила обласна перевірка в лікувально-профілактичних закладах району

Тячівська медицина потребує негайного реанімування

За останні десятки років в охороні здоров’я району склалася надзвичайна, можна сказати навіть катастрофічна ситуація. Бо якщо запитати пересічного мешканця як він ставиться до місцевої медицини, відповідь буде скоріш за все критичною. При цьому людина назве більше негативу, чим позитиву.

Звісно, було б не чесно звинувачувати всіх підряд, є лікарі вірні клятві Гіпократа, однак… Через типове хабарництво вже сформувався певний стереотип такого собі «пана дохтора», який дивиться на пацієнта як на джерело свого прибутку. І перш ніж допомогти, чекає доки хворий покладе щось у кишеню халата, чи «дасть на лапу».

А без грошей у тячівську лікарню можеш не йти, там на тебе навіть не глянуть. Тут давно визначено свої негласні розцінки на певні послуги лікаря - огляд, операцію, пологи тощо. Також встановлено скільки треба заплатити молодшому персоналу – за укол, процедури, санітарні маніпуляції. Менталіьність тячівців така, що вони і так віддячують медикам «за добре діло», однак така постановка питання в закладі викликає обурення серед населення та призводить до соціального невдоволення.

Можна звісно посилатись на те, що у медиків малі зарплати, однак це аж ніяк не виправдовує для прикладу такі надмірні «апетити» лікаря – гінеколога, який за пологи вимагає від породіллі 500- 700 доларів. Про це на одній із нарад в райдержадміністрації повідомила жінка учасника АТО, який зараз служить на сході. Щоб покласти комусь у кишеню такі гроші за медичні послуги, які у нас згідно закону мають бути безплатними, бійцеві потрібно ризикувати на блок - постах своїм життям декілька місяців. Питається: за що він там воює, за що люди загинули на Майдані, якщо нічого не змінилось і все залишилось як було.

Суттєві недоліки в роботі пологового відділення районної лікарні, на яке надходить до керівництва райдержадміністрації найбільше нарікань виявила і обласна комплексна перевірка. Її з метою вивчення реального стану в галузі охорони здоров’я Тячівщини ініціював т.в.о. голови Тячівської райдержадміністрації Василь Йовдій. Протягом останніх трьох тижнів з 03 по 13 березня поточного року спеціалісти з області «нишпорили» по всіх лікувально-профілактичних закладах, вивчаючи їх роботу.

І ось якими є результати. Так, у Тячівській районній лікарні комісія звернула увагу на надзвичайно велику кількість пологових розтинів, які тут проводяться. Тільки за поточний період 2015 року прийнято 247 пологів, з них 56 оперативним шляхом (кесарським розтином ), що складає 22,7% і є недопустимим для закладу ІІ рівня надання рододопомоги. Насторожує й нерівномірний розподіл пологів: 45,7% пологів та 77% кесарських розтинів проведені 3 лікарями із 16 – ти працюючих. А до речі, за інформацією, якою поділилися на нараді жінки учасників АТО кесарський розтин в пологовому відділенні районної лікарні коштує вже дорожче - від 700 доларів і вище.

В той же час при вибірковій оцінці первинної документації, журналу протоколів оперативних втручань щодо відповідності показів до кесарського розтину та тактики ведення пологів було виявлено у ряді випадків недотримання клінічного протоколу ведення нормальних пологів та недостатню обґрунтованість показів до оперативного розродження шляхом КР.

Що ж стосується стану надання амбулаторної та стаціонарної акушерсько-гінекологічної допомоги загалом, то перевіркою зауважено, що лікарі молодого, працездатного віку не ротуються із стаціонаром, де переважають пенсіонери, що є недоліком організації надання такої допомоги. А підпорядкованість жіночої консультації поліклініці унеможливлює процес ротації фахівців між амбулаторним та стаціонарним підрозділами, не сприяє взаємодії між цими ланками, порушує послідовність та етапність надання медичної допомоги, від чого страждають як пацієнти, так і фахівці.

Таким чином, зважаючи на результати перевірки та беручи до уваги оприлюднені в Інтернет – виданнях негативні факти роботи лікарів пологового відділення було усунуто від посади завідуючу цього відділення О. Цуберу на період проведення службового розстеження.

А відповідно виданого Тячівським відділом охорони здоров’я наказу № 78 про усунення недоліків у роботі зобов’язано у районі забезпечити дієву підготовку кадрового резерву лікарів у пологовому відділенні та жіночій консультації, а також запропонувати можливості ротації лікарів акушер-гінекологів. А з метою попередження будь-яких проявів корупційного характеру при наданні рододопомоги і можливості здійснення контролю за правомірністю дій лікарів акушерів-гінекологів буде запровадження телефону «гарячої лінії» та розміщення даних про неї у всіх доступних для пацієнток і відвідувачів пологового відділення місцях.

Можна звичайно посперечатись з тезисом, що кадри вирішують все . Однак якщо проаналізувати кадрову політику в медичній галузі району, то стає зрозумілою і першопричина деяких упущень та недоліків у роботі. Для прикладу, як показала перевірка, керівний склад адміністрації районної лікарні №1 впродовж року працює у статусі виконуючих обов'язки. А наказ №1 далеко не відображає структуру та функції апарату управління установи, не розподіляє повноваження між працівниками апарату, не відображає структури підпорядкування та напрямки відповідальності працівників.

Слід додати, що вже певні кроки по усунення недоліків в цьому напрямку питання вже є. Так було відсторонено від керівної роботи в.о. головного лікаря І.Кайла і наразі оголошено конкурс на заміщення вакантної посади. І як неодноразово наголошував керівник району Василь Йовдій - це буде відкритий і публічний захід із залученням журналістів та громадськості. Кожен претендент на цю посаду окрім наявності відповідних кваліфікаційних документів повинен подати на розгляд комісії своє бачення з вирішення проблем та стратегію подальшого розвитку лікувального закладу. З новопризначеним керівником буде укладено контракт, що надасть можливість людині спокійно працювати і реалізовувати заплановане в життя.

Що стосується інших керівників лікувально-профілактичних закладів району, то всі вони повинні прозвітуватися перед громадськістю за пророблену роботу у визначений за графіком час, який оприлюднений на офіційному сайті Тячівської райдержадміністрації та районній газеті «Дружба». І кожен бажаючий має право прийти та запитати про основні напрямки роботи закладу, використання бюджетних коштів тощо. Чим відкритішими будуть керівники закладів перед громадськістю, тим ефективнішою буде їх робота.

Бо на жаль є в районі й такі головні лікарі, які очолюють заклади по 10-20 років, однак нічого корисного там не зробили. І навіть не в змозі вирішити елементарні господарські проблеми, в той же час вважать заклад ледь не своєю власністю. У таких випадках потрібно робити кадрові зміни, навіть якщо це комусь і не буде подобатися. Без таких рішучих і кардинальних кроків не буде поступу вперед. Це потрібно зрозуміти всім.

Загалом питання кадрової політики галузі охорони здоров’я залишається актуальним і потребує удосконалення. Так слід відмітити що лише 75 % лікарів працює на повну ставку, решта задіяні на 8, 75 ставки 0, 50 та 0, 25. Така ж приблизно картина і серед молодшого та технічного персоналу. Залишається високим показник працюючих в лікувально-профілактичних закладах спеціалістів пенсійного віку.

Звертає на себе увагу й той факт що 15 лікарів – спеціалістів пропустили термін чергової атестації та курсової перепідготовки всі вони переведені на посади лікарів – стажистів ( Модинець Т.Ю – лікар – лаборант, Гостєв В.В. – лікар - терапевт, Кормош В.В. – лікар-ортопед – травматолог, Малицький С.В. – лікар - дерматовенеролог, Лиспух І.М – лікар-акушер гінеколог, Чербаник В.В. – лікар - стоматолог та ін.) Якщо вони на протязі 2015 року не пройдуть курси стажування - виникне необхідність щодо вирішення питання їх доцільності перебування на посаді.

Окрім того, не були на курсах підвищення кваліфікації по 5 і більше років 19 лікарів, 15 із них переведені на посади лікарів - стажистів. Модинець Т.Ю. – лікар - лаборант - стажист 2 роки, Гостєв В.В – лікар – терапевт - стажист 2 роки. Стойка Х.В. – лікар стажист АЗПСМ - 2роки, Якщо ж на протязі 1 року такий працівник не пройшов курси стажування потрібно вирішувати питання його звільнення або переведення на посаду молодшого медичного спеціаліста.

Серед молодших медичних спеціалістів – 21 працівник не був на курсах більше 5 років, і лише 1 звільнений за невідповідність займаної посади. Загалом у порівнянні з атестацією лікарів та молодших медичних спеціалістів з обласними показниками виявлено, що у Тячівському районі значно нижчі показники атестації.

Тож тут коментарі як то кажуть зайві. Що говорити за окремих медичних працівників, коли у районі навіть деякі медичні заклади не мають ліцензій на здійснення господарської діяльності. А з медичної практики ліцензія є єдиним документом, який безпосередньо надає право юридичним особам та фізичним особам-підприємцям здійснювати господарську діяльність у сфері охорони здоров’я. А за провадження медичної практики без отримання ліцензії чинним законодавством передбачено адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність. Втім це вже інша тема для обговореня, яку буде подано згодом.

У даній статті наведено лише деякі кричущі факти, виявлені у ході комплексної перевірки. У наступних публікаціях ми подамо інформації про стан надання медичних послуг профільними службами, а також шляхи вирішення. Однак як вчергове наголошує Василь Йовдій жодної пощади тим, хто безвідповідально ставиться до своїх обов’язків та зловживає посадою не буде.

Прес-служба Тячівської райдержадміністрації

Матеріали по темі:

11 коментарів

Залиште Ваш коментар
 • крот - 04.04.2015 19:55:04 - 46.211.125.*** відповісти

  ба ци йовді хоть інколи читає що народ пише . Ци він не знає читати сволота

 • петро - 03.04.2015 21:33:31 - 46.211.132.*** відповісти

  Вася перестань гнати туфту. Унас нормальні лікарі хай яринич поверне гроші за посади які вони йому заплатили і корупція уменьшиться. Йовдій якщо хочеш щоб тобі повірили вижени яриничя<br><br>

 • петро - 03.04.2015 21:32:43 - 46.211.132.*** відповісти

  Вася перестань гнати туфту. Унас нормальні лікарі хай яринич поверне гроші за посади які вони йому заплатили і корупція уменьшиться. Йовдій якщо хочеш щоб тобі повірили вижени яриничя<br><br>

 • службовець - 03.04.2015 10:44:46 - 77.52.156.*** відповісти

  До сайту...Контроль за наявністю ліцензій у мед.закладах здійснює відділ охорони здоров'я РДА.

 • Тересва - 03.04.2015 9:27:54 - 91.195.157.*** відповісти

  Так, недоліки у роботі лікарів Тячівщини були і нажаль не на багато зменшились за останній рік. <br>Але чомусь притензій до Яринича і Волошина у йовдія немає. Яринича йовдій знову призначив на керівну посаду а Волошину (після року переховувань у відпустках і на лікарняних) йовдій знову погоджує чергову місячну відпустку. А першим і ВЕЛИКИМ кроком по усуненню недоліків йовдій вважає відсторонення від керівної роботи в.о. головного лікаря І.І.Кайла.Не знаю яким Кайло є керівником, але якщо такі "борці із корупцією" як Яринич і йовдій його відсторонили від керівної роботи, то людиною він є точно порядною. Єцуни добре розуміють, що за його керівницрва їм із 8-ми млн ні хрена <br>не обломиться.

 • Мигаль - 03.04.2015 1:38:41 - 37.54.105.*** відповісти

  Хряка треба гнати з медицини !

 • Свідомий - 03.04.2015 1:23:56 - 46.211.133.*** відповісти

  Яринич розвалював медицину району і відновившись на посаді продовжує це робити. І це з ним Йовдій хоче навести порядок і боротися з корупціє? Перевірка в районі, нічого страшного не виявила, це гра Йовдія, і ціль лише одна - вкрасти з виділених областю грошей (8 млн.) на лікарню.

 • Тячівець - 02.04.2015 23:10:07 - 95.134.35.*** відповісти

  Яринич то уособлення хабарника самого крупного масштабу для тячівського району

 • Тячівець - 02.04.2015 23:09:50 - 95.134.35.*** відповісти

  Яринич то уособлення хабарника самого крупного масштабу для тячівського району

 • Віктор дачі - 02.04.2015 22:16:02 - 37.55.22.*** відповісти

  Вася, федя - наводьте порядок в медицині! Народ чекає! А дідух хай кожен день пише про кричущі факти в медицині та " методи " їх викорення керівником та заступникомю осередку єцу в районі. Да, вони ж тво. Голови рда та керівник райздороввідділу.. Всі на боротьбу зкорупцією в медицині під прапором чесних єцівців! Ура!

Ще коментарів...

Коментувати новину Cancel reply